Uniforma 1900-1920

Model vznikl při mém studiu na ZČU jako klauzurní postupová zkouška. Jako inspiraci jsem si vybrala období 1900-1920, konkrétně inspirace uniformou. Podněty jsem čerpala nejen z internetových stránek, ale i z různých knih a encyklopedií o uniformách.


fotografie: Pavel Komas

www.fotokomas.cz

modelka: Simona Hrnečková