Street moda

Model vznikl při mém studiu na ZČU jako klauzurní postupová zkouška. 


fotografie: Pavel Komas

www.fotokomas.cz

modelka: Klára Dušková